Stop ’selektionsmaskinen’ / by Dan Pedersen

Foto: Klaus Sletting Jensen

Foto: Klaus Sletting Jensen

Danmarks største fodboldklub gør op med selektion i børnefodbolden. De vil arbejde ud fra en ny sportslig udviklingsmodel, hvor hele årgange på drengesiden træner sammen ud fra forskellige præmisser.     

Forestil dig et skolesystem, som bygger på selektionsprincipper, hvor man rykker et trin ned, fordi man ikke er god nok, eller fordi der kommer en dygtigere elev i klassen. Den tilgang er utænkelig i det danske skolesystem, men selektion i tydelige A- og B-hold er en velkendt metode i danske fodboldklubber.

Det ønsker Philip Flores og Frederik Bløndal fra BK Skjolds bestyrelse at gøre op med. De står bag en ny udviklingsmodel, som skal stoppe det, de kalder ’selektionsmaskinen’. De to fodboldledere mener hverken det gavner bredden eller talentudviklingen i dansk fodbold at udvælge og frasortere en gruppe børn for så at fremhæve en anden gruppe. Og kan breddefodbolden holde til at frarøve de børn, som katagoriseres som ”mindre gode” den samme mulighed for udvikling? Svaret er nej, og derfor har klubben indført en sportslig model uden holdtrænere, hvor hele årgange trænes af et samlet trænerteam. Her vælger spilleren selv, hvor meget tid og ud fra hvilken præmis han/hun vil spille fodbold med afsæt i et basis- eller ekstratilbud.

Det vi ser i mange klubber er, at så snart man har en god årgang, så deler træneren børnene op i to rupper ud fra, hvor dygtige børnene er nu og her. Den model tror jeg ikke er god for dansk fodbold. Det er måske en præmis på allerhøjeste niveau, men ikke for alle os andre, siger Philip Flores.

Han argumenterer for, at dansk fodbold samlet set mister alt for mange spillere, fordi vi for tidligt beslutter os for, hvem vi vil arbejde med og tilbyde god træning.

Vores model er ikke kun en breddemodel. Vi vil gerne fastholde børnene i holdsporten, fordi det er dannende at være aktive og en del af fællesskabet, men formålet er også at udvikle dygtige fodboldspillere, forklarer Philip Flores.

Den første forudsætning for at blive god til fodbold, er at man spiller. Derfor er fastholdelse også et helt centralt element i BK Skjolds nye model. Det er spillernes egen motivation, som skal være selektionsparametret i stedet for deres talent nu og her. Den tilgang har afsæt i klubbens holdning om at alle, som vælger at gå til fodbold, har krav på god træning.

Jeg kan godt forstå, når en motiveret og talentfuld spiller vælger fodbolden fra, fordi klubben får en ny spiller, som måske er 10% hurtigere. Så går han fra et supertilbud med træning tre gange om ugen af en veluddannet  1. holdstræner, og ned på 2. holdet med forældretrænere. Selvfølgelig taber vi medlemmer på den måde, siger Philip Flores.

Selektion bliver en selvopfyldende profeti

Philip Flores og Frederik Bløndal har en fælles erkendelse af, at de ikke kan spotte om 8-9 årige spillere går hele vejen. De mener, at trænerne skal arbejde for et vigtigere formål og udvikle hele gruppen i stedet for at udvælge de bedste og skabe en selvopfyldende profeti.

Problemet med tidlig selektion er, at man ender med at få ret, fordi du løbende fjerner spillere. Det er i virkeligheden ret simpelt. Vi fjerner de spillere, som måske er lidt dårligere på et givent tidspunkt, så træneren bagefter kan sige se han blev ikke til noget. No wonder. Han fik jo ikke chancen, siger Frederik Bløndal, inden han fortsætter.

Jeg synes, at det er for nem en løsning, når vi ser trænere, der bare skubber børn ned på 2. eller 3. holdet. Lad nu børnene spille med og øve sig. Det er vores job som trænere at gøre dem bedre. Er de ikke gode nok, skal de nok selv finde ud af det.

Bring fagligheden i spil

I stedet for holdtrænere er BK Skjold i gang med at opbygge trænerteams, som varetager træningen for en hel årgang. Den model stiller andre krav til trænerne, der skal motiveres af at udvikle en hel årgang med afsæt i den enkelte spillers behov og niveau.

Fagligheden som træner ligger blandt andet i at se på, hvad spillerne har brug for. Nogle gange kan en spiller have gavn af at spille med sine venner, og andre gange skal spillere udfordres og spille mod Dortmund. Det skal vi have en fornemmelse for, siger Frederik Bløndal

Hvis spillerne vælger ekstratilbuddet, stilles der krav om, at man passer sine ting og viser, at man er entusiatisk og træningsparat. Til gengæld er det et åbent tilbud, hvor klubben ikke stiller krav til talent og evner på fodboldbanen.

Vores model er både simpel og kompliceret. Vi har ikke 2., 3. eller 4. hold nede i børnerækkerne, men to fodboldtilbud til hver årgang. Hvis man vælger ekstratilbuddet, så spiller man fodbold på vores præmisser. Vi roterer spillerne, og man kan ikke forvente at spille sammen med sine kammerater hver gang. Derudover skal man også trækkes med dem, som måske ikke er lige så gode som én selv lige nu, forklarer Philip Flores.

Modellen skal sikre, at årgangen bliver mindre sårbar, hvis en spiller skifter væk fra klubben og hele spillergrundlaget udvides, fordi flere får adgang til bedre træning i længere tid.  

Vi siger ikke, at vores model er bedre eller rigtig for alle klubber, men vi har taget stilling til, hvordan vi gerne vil arbejde med børnefodbold, siger Philip Flores.

Matchning vigtigere end resultater

Nogle vil måske finde BK Skjold-modellen for alternativ, men modellen skal ikke ses som et opgør med fodboldens indbyggede præmis om at vinde kampe. Trænerfagligheden skal blot bringes i spil ud fra flere præmisser og andre målsætninger. Det handler i højere grad om, at spillerne får den rigtige matchning, og trives på det de niveau, som de selv vælger. 

Vi har alle en præmis, der handler om at vinde fodboldkampe. Desværre bliver metoden ofte at finde modstanderens svagheder og spille på dem. Man stiller det bedste hold, som kan mose modstanderen, men spørgsmålet er, om det udvikler holdet og den enkelte spiller. Mit svar vil være nej, forklarer Frederik Bløndal.

Han mener, at alt for mange har den holdning, at det ikke er sjovt for de bedste at spille sammen med de dårligste og omvendt.

Det er den virkelighed, de kender fra skolegården og livet generelt. I matematiktimen er der også nogle, som er bedre end andre. For mig handler det om, at vi strukturelt holder fast i så mange spillere så længe som overhovedet muligt. Dermed får eliteklubberne også et bredere fundament at vælge ud fra, vurderer Frederik Bløndal.

Klublivet skal fastholde

BK Skjold-modellen får også betydning for relationen mellem spillerne. De hele årgange træner samtidig på hver deres banehalvdel, de kan følges til og fra træning og der arrangeres ture til udlandet for alle spillere for at styrke fællesskabet på tværs af de to tilbud, så afstanden mellem basis- og ekstragruppen minimeres.

Når vi møder storklubber som Chelsea eller Dortmund, så kan det godt være, at vi stiller med de bedste elleve, men så skal de spillere, der vælges fra til den kamp have et lignende tilbud om at møde en udenlandsk klub, som passer til deres niveau, forklarer Philip Flores.

De sociale rammer uden for banen er BK Skjold også i gang med at retænke, så både børn og forældre får lyst til at være en del af klublivet i de perioder, hvor det sociale liv måske er vigtigere end fodbolden.

Vi har i en årrække oplevet, at børnene ikke kom i klubhuset. Det vil vi gerne ændre på, og derfor har vi også moderniseret vores klublokaler og lavet folkekøkken med over 100 til spisning. Det handler om at skabe nogle rammer, som er interessante for lokalområder og kan være med til at engagere flere og fastholde flere medlemmer, siger Philip Flores.