foto

Indtryk og stemninger fra fodboldrejser i Europa. 

Af: Dan Pedersen